Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
fs170630_11

Nieuwendijkbrug officieel in gebruik genomen

Vanmorgen om 7.00 uur hebben gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, Hoofdingenieur-Directeur Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, burgemeester Bort Koelewijn en wethouder Gerrit-Jan Veldhoen van de gemeente Kampen de net opgeleverde Nieuwendijkbrug officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door samen de afsluitingshekken weg te halen. Om de opening van de brug te vieren kregen de eerste passanten door de bestuurders een kop coffee-to-go aangeboden.

In de afgelopen 50 uur is door Isala Delta met man en macht gewerkt om de bijna 400 meter lange brug aan te sluiten op het bestaande wegennet. Daarbij was de tijdelijke omleiding van de Nieuwendijk ook buiten gebruik. “De mannen zijn ’s nachts doorgegaan om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden, zodat het omrijden voor buurtbewoners zo kort mogelijk heeft geduurd”, zegt gedeputeerde Bert Boerman. “Vanaf nu kan aannemer Isala Delta verder om de tijdelijke Nieuwendijk af te breken en onder en naast de Nieuwendijkbrug het Reevediep en de vaargeul verder af te maken.”

Eeuwenoude verbinding

“De Nieuwendijkbrug, vanaf nu de officiële naam, is een eeuwenoude verbinding in een nieuwe jas”, zei wethouder Gerrit-Jan Veldhoen. “Al in de 12e en 13e eeuw werden in dit gebied de eerste dijken en kaden aangelegd, zoals de Zwartendijk, Hogeweg, de Noordwendigedijk en de Nieuwendijk. Tussen Kampen en Kamperveen was er één plek waar je het moerasgebied kon oversteken: de huidige plek van de Nieuwendijkbrug. Al eeuwen is dit een erg belangrijke verbinding, onder andere voor landbouwverkeer. Vroeger was het de weg naar Elburg. Maar tegenwoordig wordt er veel gebruik van gemaakt door scholieren die naar Kampen komen.”

Kunstwerken

“Oost-Nederland heeft er weer een mooie brug bijgekregen”, vertelde Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat. “Het is één van de vier kunstwerken in dit project. We bouwen op dit moment ook aan de recreatieschutsluis en de inlaat van het Reevediep. En eind dit jaar bouwen we verder aan de Reevesluis in het Drontermeer. Mede dankzij de werking van die kunstwerken maken we de regio Kampen-Zwolle waterveiliger voor de toekomst.”

IJsseldelta programma Nieuwendijkbrug officieel in gebruik genomen