Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
N307

Nutsbedrijven starten met verleggen kabels en leidingen

In opdracht van verschillende providers en nutsbedrijven begint de k&l-aannemer Siers in de week van 22 juni met het verleggen van kabels en leidingen (k&l) rondom het projectgebied N307. Het verkeer ondervindt nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden. Met belanghebbenden, grondeigenaren en pachters zijn afspraken gemaakt.

In verband met de komende werkzaamheden aan de N307, de sloop van de Roggebotsluis, de bouw van een nieuwe brug en andere werkzaamheden in het gebied, moeten diverse kabels voor telecom, elektriciteit, water, gas en riolering worden verlegd. Ondanks dat de besluitvorming over het plan nog niet is afgerond gaan deze werkzaamheden al wel vast van start, zoals ook aangekondigd tijdens de informatiebijeenkomsten op 6 en 7 mei.  In totaal worden zo’n tien gestuurde boringen uitgevoerd. Voor de bouwvakvakantie vinden voornamelijk kleine boringen plaats. Na de bouwvak volgt onder meer een boring van 450 meter onder het Vossemeer door.

In de week van 22 juni begint k&l-aannemer Siers, in opdracht van de verschillende providers en nutsbedrijven, met het inrichten van een werklocatie op de hoek Buitendijksweg-N307. In de periode daarna wordt op diverse plekken rondom de Roggebotsluis en op het traject Roggebot-Kampen werkzaamheden uitgevoerd. Het verkeer op de N307 ondervindt vrijwel geen hinder van de werkzaamheden.
Na de bouwvak krijgen gebruikers van de parallelweg Schansdijk en het fietspad tussen de Buitendijksweg en Kampen wel met enige overlast te maken. Hier worden momenteel verkeersplannen voor voorbereid. Ter plekke worden dan voorzorgsmaatregelen genomen en een alternatieve route aangegeven.

Wilt u meer informatie?

Alle werkzaamheden zijn met belanghebbenden en pachters besproken. De planning is dat op eind januari 2021 alle werkzaamheden klaar zijn. Heeft u vragen over het verleggen van kabels en leidingen of over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Gert Venemann via telefoonnummer 06  5115 9248 of via e-mailadres coordinator.cluster4@grondg.nl. Ook kunnen mensen zich melden bij de keet van Siers aan de Buitendijksweg 2.

IJsseldelta programma Nutsbedrijven starten met verleggen kabels en leidingen