Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Ontwerpbesluiten ter inzage

Om de werkzaamheden buiten mogelijk te maken worden tussen 25 december 2014 tot en met 4 februari 2015 vier ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.

Dit betreft:

  • Omgevingsvergunning IJsseldelta – Zuid voor de kap van bomen en houtopstanden in het projectgebied Reevediep
  • Omgevingsvergunning Scherenwelle, voor de uitvoering van kap en graafwerkzaamheden,
  • Wijziging Natuurbeschermingswetvergunning Scherenwelle voor het uitvoeren van werkzaamheden in het broedseizoen
  • Wijziging ontgrondingenvergunning Zomerbedverlaging, betreffende een aanpassing van voorschriften m.b.t. archeologie en een aanpassing van de procedure voor het vaststellen van werkplannen

Vanaf 24 december kunnen de officiële stukken hier worden geraadpleegd. Er zal ook nadere informatie worden gegeven over de wijze waarop een zienswijze op een ontwerpbesluit kan worden ingediend.

IJsseldelta programma Ontwerpbesluiten ter inzage