Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Opening nieuwe vaarweg

Zaterdag 1 april is de vaarweg onder het beweegbare deel van de Roggebotbrug geopend. Hiermee is de Roggebotbrug voor zowel scheepvaart als wegverkeer in gebruik. Afgelopen 3 weken is met vakmanschap, goede coördinatie en een uitgedachte fasering in een korte periode veel werk verzet. Om deze mijlpaal volgens planning te halen.

Combinatie Roggebot, bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik, voert het project uit in opdracht van provincie Flevoland, Provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ingebruikname van de brug is onderdeel van de transitie van het watersysteem t.b.v. hoogwaterveiligheid van het IJsseldelta Programma. Daarnaast draagt het realiseren van de brug bij aan een betere doorstroom voor verkeer en scheepvaart.

Op 13 maart 2023 is de nieuwe brug in gebruik genomen voor wegverkeer. Hiermee is de laatste functie van de Roggebotdam komen te vervallen en kon worden gestart met het verwijderen van de dam.  In een periode van 3 weken is met veel materieel – waaronder 2 kraanschepen, meerdere pontons, 4 hydraulische kranen en diverse shovels en vrachtwagens – 6 dagen per week gewerkt om dit te realiseren.

In totaal is er meer dan 8 meter verdiept ter plaatse van de Roggebotdam, waarbij meer dan 35.000 m3 aan grond- en zand is verzet om op -6m NAP uit te komen. Naast baggeren en droog grondverzet zijn ook werkzaamheden aan de Roggebotbrug verricht om de beweegbare deel in gebruik te nemen en is  het watersysteem en de vaarweg ingericht en gereedgemaakt voor de vaarweg. Voor dit laatste is bodembescherming van zinkstukken aangebracht en zijn alle remming- en geleidwerken geplaatst.

Nu de nieuwe vaarweg in gebruik is, kan de Roggebotsluis verwijderd worden. Aansluitend kan de vaarweg en het bodemprofiel onder het vaste deel van de Roggebotbrug worden gerealiseerd. Naar verwachting is het project eind 2023 gereed.

Situatie op 10 maart 2023: Verkeer rijdt nog over de Roggebotdam en de Zwolsebrug.

 

 

 

 

Situatie op 17 maart 2023: Afgraven van de Roggebotdam.

 

 

 

 

Situatie op 26 maart 2023: Realiseren van de vaargeul onder het beweegbare deel van de Roggebotbrug.

 

 

 

IJsseldelta programma Opening nieuwe vaarweg