Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
whatsapp_image_2018-10-04_at_134220_1

Oplevering en overdracht, hoe werkt dat?

De werkzaamheden van Isala Delta bereiken langzamerhand een volgende fase. Eind 2018 wordt de eerste helft van de werkzaamheden in het Reevediep door hen opgeleverd aan het projectteam van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Waarna het projectteam deze gebieden overdraagt aan de verschillende beheerders. Mooie en bijzondere momenten, omdat alle betrokken partijen na jaren werk nu in de praktijk zien hoe het ooit op papier bedacht is.

In dit geval krijgen Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Gemeente Kampen, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijkswaterstaat Oost-Nederland delen van het gebied in beheer. Dat gebeurt natuurlijk alleen als de beheerder het vertrouwen heeft dat het werk van de gewenste kwaliteit is en de beoogde functie vervult.

Een van de manieren om dit te controleren is een zogenaamde opname van het werk. Deze opnames zijn inmiddels gestart. Met vertegenwoordigers van de beoogde eindbeheerder, de aannemer en het projectteam bezoeken we de verschillende delen van het projectgebied. Aan de hand van foto’s en aantekeningenlijsten spreken we af welke overgebleven werkzaamheden nog opgepakt worden, voor het werk naar tevredenheid opgeleverd en overgedragen kan worden.

De komende weken worden de vastgelegde punten buiten aangepast. Dan volgt er nog een opname om te bepalen of deze herstelwerkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

Spannende tijden dus, voor alle betrokkenen omdat nu alles bij elkaar moet komen. Als bezoeker zijn de werkzaamheden vanaf de openbare wegen te bewonderen. Vanaf april volgend jaar zal het ook voor het publiek van dichtbij te ervaren zijn. Daar werken we hard aan!

IJsseldelta programma Oplevering en overdracht, hoe werkt dat?