Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
weiland

Plagwerkzaamheden Vreugderijkerwaard

Een bijzondere locatie in het projectgebied van RvdR IJsseldelta is de Vreugderijkerwaard bij Zwolle. Hier ligt het enige rivierduin langs de IJssel. Een rivierduin is een gebied waar in het verleden door de wind en water zand uit de rivier is afzet waarbij metershoge duinen zijn ontstaan. Op het zandige kalkrijke rivierduin kan zich een bijzondere vegetatie ontwikkelen, het zogenaamde stroomdalgrasland. Bijzondere soorten als bremraap, tripmadam, kleine pimpernel, wilde averuit komen er voor.

Het rivierduin in de Vreugderijkerwaard is de afgelopen jaren langzaam aan het vergrassen. Open zandbodems waar juist deze soorten van profiteren zijn hiermee verdwenen. Door de Vereniging Natuurmonumenten en het project RvdR IJsseldelta is nu gekozen op een paar locaties de grasmat open te maken door middel van afplaggen. Deze werkzaamheden zijn deze week gestart. De komende jaren zal worden gemonitord of deze plagwerkzaamheden bijdragen aan het behoud van de karakteristieke flora van het rivierduin Vreugderijkerwaard.

IJsseldelta programma Plagwerkzaamheden Vreugderijkerwaard