Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
zalkerbosch_img_0294

Plagwerkzaamheden Zalkerbosch klaar

De plagwerkzaamheden in de uiterwaard Zalkerbosch bij Zalk zijn enkele weken geleden afgerond. Bij deze werkzaamheden is de toplaag van de bodem verwijderd om optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van hardhoutooibos, stroomdalgrasland en plas-dras-gebieden. Alle drie typische natuurgebieden die thuishoren in de IJsseldelta. De grond die vrijkwam bij het plaggen is afgevoerd via de tijdelijke loswal naar het Reevediep waar het wordt verwerkt in de dijken.

Inmiddels zijn ook de rasters en hekwerken in het gebied geplaatst. De gemeente Kampen is inmiddels gestart om in een deel van het afgeplagde gebied inheemse bomen en struiken aan te planten die thuishoren in het hardhoutooibos. Hierna kan de natuur zijn gang gaan en kan iedereen het gebied via de bestaande wandelpaden bezoeken. De gemeente Kampen is voornemens het wandelpad nog uit te breiden. Wanneer hier meer over bekend is, wordt u geïnformeerd. Eerder zijn al vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd in de uiterwaard Bentinckswelle (30 ha) en de Vreugderijkerwaard (10 ha). Uiterwaard Scherenwelle (30 ha) bij Wilsum volgt later dit jaar.

IJsseldelta programma Plagwerkzaamheden Zalkerbosch klaar