Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Planning en fasering - de afrondende fase

De herfst is begonnen en de uitvoeringswerkzaamheden zijn in de afrondende fase. Hieronder leest u een globaal overzicht van de werkzaamheden tot en met eind 2023.

Wegen en fietspaden

De laatste werkzaamheden aan de geleiderail van de N307 in Overijssel zijn eind september uitgevoerd. Sinds dat moment geldt in Overijssel een maximumsnelheid van 100 km/uur. In de afgelopen periode zijn de puntjes op de i gezet bij de wegen en verschillende fietspaden. Zo zijn restpunten voor de bermen, markeringen en  bebording opgelost.

Dijken en vaarweg

Half oktober is een belangrijke mijlpaal voor ons, maar ook zeker voor de omwonenden bereikt. De oude Roggebotsluis is helemaal verwijderd. Daarna is gestart met de afrondende werkzaamheden aan de Vossemeerdijk en de vaargeul onder het vaste deel van de brug. Tijdens het slopen van de oude sluis is de waterbodem rondom het gebied verder uitgediept, de bodembescherming aangebracht (met matten van wilgentakken en stortsteen) en wordt deze bescherming aangesloten op de dijktaluds van de Drontermeerdijk en Vossemeerdijk en omliggende bodems. Naar verwachting zijn werkzaamheden aan de dijken halverwege november gereed. De dijken zijn door het waterschap al veilig verklaard voor hoog water tijdens het stormseizoen. De volledige vaarweg wordt eind van het jaar in gebruik genomen.

Groen en gebiedsinrichting

De laatste fase in het project is het afwerken van alle terreinen, de inrichting van het gebied en het aanplanten van groen. Een deel van de beplanting is al gedaan, een deel zal in de winter van 2023/2024 gedaan worden. Eind dit jaar wordt ook de bouwkeet weggehaald.

 

 

 

 

 

 

 

IJsseldelta programma Planning en fasering – de afrondende fase