Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Portalen in weilanden markeren hoogte dijken Reevediep

KAMPEN – In de omgeving van de Noordwendige dijk en de Slaperweg in Kamperveen zijn vijf portalen geplaatst door het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De portalen geven bewoners en bezoekers van het gebied een indruk van de hoogte en de locatie van de zuidelijke en noordelijke dijk van het Reevediep (bypass).

De portalen zijn geplaatst op de plek waar de toekomstige dijken worden gebouwd. De bovenkant van de portalen ligt op 4,80 meter +NAP. Dat is de exacte hoogte van de kruin van de noordelijke en zuidelijke dijk van het Reevediep. De portalen geven bewoners en bezoekers een goede indruk van de hoogte en de locatie van de twee dijken. Het plaatsen van de portalen is in het verleden afgesproken met de bewoners in de omgeving van de Noordwendige dijk.

Officiële procedure

Tot en met 17 juli 2013 ligt het eerste cluster ontwerpvergunningen en -besluiten ter inzage van de deelprojecten IJsseldelta-Zuid en Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Tot en met deze datum kan een zienswijze op de plannen worden ingediend. Ook de ontwerpbestemmingsplannen van Kampen en Dronten liggen nu ter inzage. Later in het proces, na de aanbestedingsprocedure, zullen ook de diverse uitvoeringsvergunningen ter inzage worden gelegd. Dit gebeurt nadat de gekozen (combinatie van) aannemers de uitvoeringswerkzaamheden gedetailleerd hebben uitgewerkt. Alle ontwerpstukken met de bijlagen zijn overzichtelijk te vinden op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl Afgesproken is dat de portalen blijven staan tijdens de periode van ter visie legging.

IJsseldelta programma Portalen in weilanden markeren hoogte dijken Reevediep