Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Preventief asbestonderzoek in Onderwijkse Waard

Een herinrichting van de Onderdijkse Waard bij Kampen is onderdeel van de plannen voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Naast een vaargeul, die het Reevediep met de IJssel verbindt, zal er vooral ook veel nieuwe natuur worden gerealiseerd. Op de plek van de huidige twee diepe zandwinplassen in de Onderdijkse Waard zal een nieuwe meestromende nevengeul van de IJssel worden aangelegd. Vooruitlopend hierop heeft het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta opdracht verleend om onderzoek uit te voeren naar de eventuele aanwezigheid van asbest in het pad (incl. toegangspad vanaf de IJsseldijk) dat rond een deel van de zuidelijke zandwinplas in de Onderdijkse Waard ligt. Het onderzoek wordt op maandag 29 en dinsdag 30 september uitgevoerd door ingenieursbureau Envita uit Almelo. Hoewel er geen risico’s zijn voor de omgeving, heeft de projectorganisatie de direct omwonenden persoonlijk geïnformeerd over het onderzoek.

IJsseldelta programma Preventief asbestonderzoek in Onderwijkse Waard