Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
fs180529_11

Prijsvraag: bedenk namen voor sluizen, brug en inlaat Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Denk mee over namen voor het inlaatwerk, de recreatieschutsluis, de brug N50 en de nieuwe sluis in het Drontermeer.

Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en Isala Delta zijn een paar jaar bezig met het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Begin 2019 wordt het eerste deel van het project afgerond. Dan ook worden de sluizen, de brug en het inlaatwerk overgedragen aan de eindbeheerders. Middels een prijsvraag wordt eenieder uitgedaagd om mee te denken over namen voor deze sluizen, brug en inlaat. De namen die nu gebruikt worden zijn namelijk ‘werknamen’. Het gaat om de volgende locaties:

  • Het inlaatwerk (Kamperstraatweg);
  • De recreatieschutsluis (Kamperstraatweg);
  • De brug die de N50 over het Reevediep leidt;
  • De schut- en spuisluis in het Drontermeer.

Prijsvraag

Via een prijsvraag zoekt het projectteam Ruimte voor de Rivier IJsseldelta naar originele namen voor deze vier objecten. Creatieve ideeën mogen worden doorgeven via dit formulier! Mailen mag ook naar: info@ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

De naam mag ook worden ingeleverd tijdens de Dag van de Bouw op 2 juni 2018. Dat kan op verschillende locaties. De sluitingsdatum van de prijsvraag is 1 juli 2018. Daarna worden de beste namen per object geselecteerd. Op die selectie kan in de maand september gestemd worden. De namen met de meeste stemmen worden uiteindelijk toegekend aan de sluizen, brug en inlaat. De inzenders van de winnende namen ontvangen een prijs.

Spelregels

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta heeft een aantal ‘spelregels’ opgesteld, waar de nieuwe namen aan moeten voldoen. De namen:

  • hebben (historische) verbondenheid met de plaats, waar de sluizen, brug en inlaat zijn gebouwd;
  • moeten de komende 100 jaar kunnen worden gebruikt. Deze mag dus niet teveel gelinkt zijn aan de actualiteit;
  • zijn geen vernoeming naar nog in leven zijnde personen;
  • moeten, bij vernoeming naar personen, gebaseerd zijn op bijzondere verdiensten op bestuurlijk, historisch, economisch, wetenschappelijk, cultureel of sociaal-maatschappelijk gebied;
  • mogen geen verwarring geven met bestaande namen van straten of objecten in de buurt.

2 juni: Dag van de Bouw

Op zaterdag 2 juni doet het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta voor het derde jaar op rij mee aan de Dag van de Bouw. De bouwhekken van dit project gaan op die dag van 10:00 tot 16:00 uur open voor publiek. Op diverse locaties valt er veel te zien, te doen en te beleven voor jong en oud. Zo kunnen bezoekers bijvoorbeeld een kijkje nemen in het bediengebouw van de recreatieschutsluis. En via 3D brillen bekijken hoe de Reevesluis er in de toekomst uit komt te zien. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Tot slot kan men tijdens deze dag op verschillende locaties in de daarvoor bestemde melkbussen naam ideeën aanleveren voor de hierboven genoemde sluizen, brug en inlaat.

IJsseldelta programma Prijsvraag: bedenk namen voor sluizen, brug en inlaat Ruimte voor de Rivier IJsseldelta