Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Luchtbeelden november 2019

Afgeronde projecten

Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied te verbeteren, moest de IJssel meer overloopmogelijkheden krijgen. Daarom is in het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta in Kampen gerealiseerd in opdracht van de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat en in samenwerking met twaalf andere overheden in de regio. Begin 2019 is Ruimte voor de Rivier en IJsseldelta Fase 1 afgerond. Nu wordt verder gewerkt aan IJsseldelta Fase 2. Als de tweede fase eind 2022 klaar is, voldoet de waterveiligheid in het gebied rond Kampen en Zwolle weer aan de nieuwste normen.

 

Twee grote projecten zijn afgerond
Zomerbedverlaging: het zomerbed van de IJssel werd over een lengte van bijna 8 kilometer uitgebaggerd. Daardoor kan de rivierbedding meer water afvoeren.
Het Reevediep: tusen de IJssel eh het Drontermeer is een 7 kilometer lange hoogwatergeul aangelegd. Door de aanleg van het Reevediep kan hoogwater op de IJssel straks sneller en makkelijker worden afgevoerd naar het Drontermeer en vervolgens naar het IJsselmeer.

 

Ruimte voor de Rivier
De oplevering van het Reevediep begin 2019 was ook de afronding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Voor het programma  Ruimte voor de Rivier zijn door heel Nederland op 34 plekken langs de grote rivieren maatregelen genomen om het achterland te beschermen tegen overstromingen door de rivieren meer ruimte te geven.

 

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.