Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
nieuwendijkbrug_november_2018

Reevediep

Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is er om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Met de komst van het Reevediep is een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen veranderd.

Bouwfase
Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, is aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. Ten zuiden en noorden van de geul zijn waterkerende dijken aangelegd. Het zand dat is vrijgekomen bij de zomerbedverlaging van de IJssel, is gebruikt voor de bouw van deze dijken in het Reevediep. Daarnaast is er een recreatieschutsluis gebouwd, om boten vanaf de IJssel het Reevediep in te laten varen. En er is een brug over het Reevediep gebouwd, de Nieuwendijkbrug. Tijdens de aanleg van het Reevediep zijn er luchtfoto’s gemaakt, waarop de veranderingen goed te zien zijn. Het Reevediep is begin 2019 in gebruikg enomen.

Om ervoor te zorgen dat het hoogwater niet in het Randmeer terecht komt, wordt tussen Flevoland en Overijssel, even ten zuiden van het Reevediep, een schutsluis gebouwd, de Reevesluis. Deze ligt in het zuidelijke deel van het Drontermeer en vervangt op termijn de Roggebotsluis. Aan de Reevesluis wordt momenteel nog volop gewerkt. 

Verschillende objecten
Tijdens de aanleg van het Reevediep zijn meerdere nieuwe objecten gebouwd. Inwoners van Kampen mochten de naam voor het inlaatwerk, de recreatieschutsluis aan de IJssel zijde, de brug over de N50 en de nieuwe sluis in het Drontermeer bedenken. De Nieuwendijkbrug was al eerder geopend en had daarom al een naam. Ruim 150 verschillende namen werden bedacht en via website, post en digitale nieuwsbrief werden meer dan 500 stemmen uitgebracht.
De objecten kregen de volgende namen:
• het inlaatwerk: Het Lange End
• de brug over de N50: de Reevediepbrug
• de Recreatieschutsluis: de Scheeresluis
• de Reevesluis blijft de Reevesluis

Eindbeheerders Reevediep
Sinds 1 april 2019 zijn de bouwhekken weggehaald en is het Reevediep opgeleverd. Staatsbosbeheer, gemeente Kampen, waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zijn nu beheerder van het Reevediep. Heeft u vragen over het Reevediep? Dan kunt u deze stellen aan de beheerders.

Natuurgebied Reevediep
Het nieuwe natuurgebied is nu een plek waar inwoners van Kampen en toeristen volop kunnen genieten van de natuur. Het Reevediep is dus veel meer dan waterveiligheid:
• 12 kilometer nieuw fietspad op en langs dijken, aansluitend op bestaande routes,
• 9 kilometer nieuw wandelpad,
• een vaargeul voor recreatievaart tussen het Drontermeer en de IJssel,
• 350 hectare nieuwe deltanatuur en versterking van 5 uiterwaarden langs de IJssel,
• 40 hectare nieuw rietmoeras voor de beschermde rietvogels Roerdomp en Grote Karekiet.

Opening Reevediep
Sinds 1 april is het Reevediep ook toegankelijk voor publiek. En het gebied is feestelijk geopend, vanuit het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Op 14 maart 2019 opende Koning Willem Alexander het Reevediep bij de Scheeresluis. Bekijk hier de Aftermovie. Daarnaast was er op 22 april 2019 een grote opening voor het publiek, het Reevediep Festival. Dit was het moment waarop Kampen en omgeving kennis kon maken met het nieuwe natuurgebied. Bekijk hier de aftermovie van het Reevediep Festival.

 

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.

Downloads