Email icoon
Facebook logo
Drontermeerdijk

Samen doorwerken aan waterveiligheid - Drontermeerdijk

De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland. Op dit moment versterkt het waterschap de Drontermeerdijk.

Drontermeerdijk

Dronten – Bouw Reevesluis, aanleg verzwaring Drontermeerdijk, Hanzeweg en Roggebotsluis. Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © FS20200623

Waarom?

Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied achter de dijken voldoende veilig is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt hoe veilig. Hiervoor zijn landelijke normen vastgesteld. De Drontermeerdijk  wordt versterkt en opgehoogd zodat in 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de dijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en voldoet de Drontermeerdijk aan de wettelijk gestelde richtlijnen.

Wat gaan we doen?
  • De Drontermeerdijk versterken en ophogen met ca. 2,7 meter;
  • De werkzaamheden vinden plaatst tussen de Roggebotsluis/N307 en de Reevesluis;
  • De Drontermeerdijk wordt over een afstand van ca. 3 kilometer opgehoogd en versterkt;
  • Op de dijk komt een nieuwe weg de N306
Wat is de planning?

Op dit moment vinden de dijkversterkingswerkzaamheden plaats. Naar verwachting is het werk begin 2022 afgerond.
Het waterschap werkt hierbij samen met verschillende partijen zoals Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, de gemeente Dronten, aannemer, omwonenden, weggebruikers en belangenorganisaties.

Hoe zit dat? Beheer en onderhoud dijken

Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt zo’n 250 kilometer dijken in en rondom Flevoland. Deze dijken omsluiten het land en beschermen Flevoland tegen het buitenwater, zoals het IJsselmeer, Markermeer en de randmeren. Bekijk op deze kaart om welk gebied het gaat.

De dijken die aangelegd zijn tijdens de inpoldering van Flevoland worden in de legger en de keur opgenomen als kernzone. Wilt u hierover meer weten? Lees het hier!

Meer informatie

Heeft u vragen over het project Drontermeerdijk? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland via 0320-274911 of met de omgevingsmanager versterking Drontermeerdijk Winfried van Kleef via versterkingdrontermeerdijk@zuiderzeeland.nl.

 

Bewonersbrieven aannemer

Boskalis versterkt in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland de Drontermeerdijk. Regelmatig informeert de aannemer de omwonenden via een bewonersbrief. U kunt deze hieronder downloaden.

IJsseldelta programma Drontermeerdijk