Samen doorwerken aan waterveiligheid en bereikbaarheid - N307 Roggebot-Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307 en aan een nieuwe oeververbinding tussen de twee provincies. De N307, van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: de weg van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt in 2022 plaats voor nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor langzaam en snel verkeer. Tegelijkertijd werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. Als laatste stap in de waterveiligheidsaanpak van de regio IJsseldelta Zuid verwijderen we de Roggebotsluis, waardoor de doorgang voor het water hier een stuk breder wordt. En ten slotte bouwen we een nieuwe beweegbare brug met een grotere doorvaarthoogte. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van weg en water.

Dit willen we bouwen
Bekijk hier de ontwerptekening van N307 Roggebot-Kampen. De N307 komt straks iets zuidelijker te liggen en krijgt een andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen voor langzaam en snel verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en een ovonde (ovale rotonde) vlak voor de nieuwe brug. Om dit te bereiken maken we op het traject hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De N306, van Ketelhaven naar Elburg, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis en wordt straks met een ovonde met op- en afritten aangesloten op de N307.
En we halen de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering weg. Hierdoor verdwijnt de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan zo vrij doorstromen. Als de Roggebotsluis is weggehaald kan het nieuwe watersysteem dat de waterveiligheid in de IJsseldelta moet verbeteren, in werking treden.

Om de grotere afstand van 100 meter tussen de oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug. Op deze brug hebben autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers een eigen rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot 7 meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen.
Ten slotte zorgen we ervoor dat het mogelijk is de autoweg in de toekomst verder uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

Bekijk het ontwerp in 3D
De impressies van de nieuwe N307 en de nieuwe brug kunt u hier ook in 3D bekijken.
Deze visualisatie in 3D laat zien hoe de N307 vanaf het kruispunt net voor het asielzoekerscentrum en het volkstuinencomplex in de polder tot aan de N50 bij Kampen in de toekomst er uit gaat zien. Ook geeft hij een realistische indruk van het Referentieontwerp van de nieuwe weg zoals dat in het (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen staat. Vergelijk met één klik de nieuwe situatie met de huidige situatie.

Plan in Hoofdlijnen
In de planuitwerking voor het verbeteren van N307 Roggebot-Kampen is in 2018 een nieuwe voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemen we het Referentieontwerp. Deze voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit Plan in Hoofdlijnen. Dit is in februari 2019, na een inspraakperiode, door de besturen van beide provincies vastgesteld.

Planning
Het vastgestelde Plan in Hoofdlijnen is de basis voor de volgende fase: de realisatiefase.
Deze fase kent twee onderdelen: voorbereiding en uitvoering:
1. In de voorbereiding worden alle wettelijke procedures doorlopen voor de benodigde Hoofdbesluiten: bestemmingsplannen, projectplannen Waterwet, MER-actualisatie, vergunningen en de grondaankoop.
2. De aanleg, bouw en herinrichting van de N307 start in 2020. Het project moet eind 2022 gereed zijn.

2019 : opstellen documenten Hoofdbesluiten,
2019 : start aanbesteding van het werk
2020 : start ruimtelijke ordeningsprocedure (in 2 fasen: eerst ontwerp besluiten daarna definitieve besluiten; in beide gevallen met 6 weken ter inzage legging/inspraak)
31-12-2022 : project gereed

Meer informatie
Dit is een project van de provincies Overijssel en Flevoland.
Heeft u vragen over de N307 Roggebot-Kampen? Dan kunt u contact opnemen provincie Flevoland via 0320-265200 of met omgevingsmanager Froukje Oostra via N307@flevoland.nl

IJsseldelta programma N307 Roggebot-Kampen

Afbeeldingen