Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Luchtbeelden november 2019

Samen doorwerken aan waterveiligheid en bereikbaarheid - N307 Roggebot-Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. De N307 is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Noord-Nederland: de weg van Alkmaar, via de dijk Enkhuizen-Lelystad, naar Zwolle.

Bekijk het ontwerp in 3D

Het schetsontwerp kunt u hier in 3D bekijken. Deze visualisatie geeft een realistische indruk van het schetsontwerp van de nieuwe weg. Met één klik kunt u de nieuwe situatie vergelijken met de huidige situatie.

De weg

De vernieuwde N307 ligt straks iets zuidelijker dan nu en ziet er anders uit. Er komen gescheiden parallelwegen voor langzaam en snel verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en een ovonde (ovale rotonde) vlak voor de nieuwe brug. Hiervoor maken we hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De N306, die van Ketelhaven naar Elburg loopt, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis. Straks wordt deze met een ovonde met op- en afritten aangesloten op de N307. De nieuwe N307 houdt 2×1 rijstroken, maar we reserveren wel ruimte voor een mogelijk toekomstige uitbreiding naar 2×2 rijstroken. Op het wegdeel in Flevoland geldt straks een maximum snelheid van 80 km/uur; op het Overijsselse deel van de weg wordt dat 100 km/uur. Ten slotte zorgen we ervoor dat het mogelijk is de autoweg in de toekomst verder uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

De sluis

In hetzelfde project verwijderen we de Roggebotsluis en -dam. Daardoor verdwijnt ook de brug tussen de beide provincies die nu over het sluiscomplex  loopt. Daarom bouwen we een nieuwe, hogere brug over het Drontermeer. Zonder de Roggebotsluis en -dam verdwijnt ook de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan straks vrij in beide richtingen doorstromen. Als de Roggebotsluis is weggehaald kan het nieuwe watersysteem, dat de waterveiligheid in de IJsseldelta moet verbeteren, echt goed gaan werken.

De brug

Om de grotere afstand tussen de beide oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug van ca. 100 lang en met een doorvaarthoogte van 7 m. Op deze brug hebben autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers een eigen rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot 7 meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen.

Informatiepagina Hoofdbesluiten

 

IJsseldelta programma N307 Roggebot-Kampen

Afbeeldingen