Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Waterveilige havens en recreatieterreinen

Aan de oevers van het noordelijk deel van het Drontermeer liggen verschillende havens en recreatieterreinen. De veranderingen van de IJsseldeltaprojecten hebben ook gevolgen voor deze havens en terreinen. Door de aanleg van het Reevediep en de Reevesluis, maar vooral na het verwijderen van de Roggebotsluis, krijgt het IJsselmeer meer invloed op het noordelijk deel van het Drontermeer. Zo worden de havens in het Drontermeer door een lager zomerpeil van het IJsselmeer 40 centimeter minder diep. In de winter kan het waterpeil tot wel twee meter hoger worden door wind en een hoge afvoer van de IJssel. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de havens en recreatieterreinen, die daar nog niet op ingericht zijn. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig om deze sterker wisselende waterstanden op te vangen.

Per locatie zijn alle gevolgen van de wisselende waterstanden op het gebruik van de havens en recreatieterreinen in kaart gebracht. Op basis van daarvan is onderzocht hoe we eventuele wateroverlast zoveel mogelijk kunnen voorkomen of beperken. Dat doen we door havens te verdiepen en kades te verhogen. Daarnaast worden aanlegvoorzieningen zoals steigers en damwanden aangelegd. In onderstaand overzicht lichten we de werkzaamheden per locatie toe.

Foto Freddy Schinkel

Recreatiehavens Flevoland

De drie recreatiehavens aan de Flevolandse kant, de Roggebot, de Smient en de Meerkoet, worden verdiept. Daarnaast vervangen we de kades en plaatsen we nieuwe aanlegvoorzieningen. De uitvoering van deze werkzaamheden is gepland in het najaar van 2022. Daarna, in het voorjaar van 2023, worden de kades opnieuw ingezaaid.

 

Foto Freddy Schinkel

Vakantiepark Europarcs De IJssel Eilanden

Nabij de huidige Roggebotsluis bouwt Europarcs  momenteel 400 vakantiewoningen in het nieuwe vakantiepark ‘De IJssel Eilanden’. Europarcs heeft inmiddels een aanlegkade nabij het ontvangstgebouw en een sluis langs de IJssel aangelegd.

Kanovereniging Skonenvaarder

Kanovereniging Skonenvaarder grenst aan het recreatieterrein van Europarcs. Hier komt een nieuwe damwand en nieuwe beschoeiing langs het water. Daarnaast verhogen we het hele terrein en richten het opnieuw in met t twee nieuwe loodsen en een botenhelling. Planning is om alle werkzaamheden af te ronden in april 2022, vóór de start van het recreatieseizoen.

IJsseldelta programma Recreatieterreinen