Email icoon
Facebook logo
musicclub

Samen doorwerken aan het voorkomen of beperken van wateroverlast - Recreatieterreinen

Aan de oevers van het noordelijk deel van het Drontermeer liggen verschillende recreatieterreinen. De realisatie van het programma IJsseldelta fase 2 en daarvan met name het verwijderen van de Roggebotsluis, heeft gevolgen voor deze buitendijkse locaties.

Het noordelijk deel van het Drontermeer komt onder invloed van het IJsselmeerregime, waardoor de waterpeilen structureel lager zullen zijn maar de waterdynamiek zal toenemen. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de locaties, die daar niet op ingericht zijn.

Per locatie worden de nadelige effecten op het gebruik in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt onderzocht op welke wijze de kans op wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen of beperkt kan worden.  Daarbij zullen voor hogere waterstanden bijvoorbeeld het plaatselijk ophogen en voor lagere waterstanden bijvoorbeeld het baggeren of verdiepen worden onderzocht en afgewogen.  In de situaties waarin maatregelen niet mogelijk zijn of geen afdoende oplossing bieden, bestaat de mogelijkheid van financiële nadeelcompensatie.

De maatregelen moeten uiteindelijk eind 2022 zijn gerealiseerd.

IJsseldelta programma Recreatieterreinen

Afbeeldingen