Email icoon
Facebook logo
Reevesluis

Samen doorwerken aan waterveiligheid - Reevesluis

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam.

Reevesluis

De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden. De sluis gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt afgevoerd. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer.
De sluis bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Ook komt er aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs en aan de oostzijde van de sluis een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers. Bij afronding van de werkzaamheden, komt er ook een looppad over de sluis waar het mogelijk is om met de fiets aan de hand over te steken. Hierdoor ontstaat, met de aansluiting op de nieuwe dijken van het Reevediep, een prachtig nieuw fietsrondje Kampen-Flevoland.

Bekijk hier de actuele passeervensters Reevesluis

Werkzaamheden

De Reevesluis is gebouwd door aannemerscombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de Reevesluis in het Drontermeer. De bouwwerkzaamheden van de schut- en spuisluis zijn gereed. Uiteraard moet het voor alle gebruikers een veilige sluis zijn. Daarom voeren we een intensief testproces uit. De verwachting is dat het Reevesluiscomplex voorjaar 2021 klaar is.

Duurzame sluis

Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen besparen we energie en CO2. Bij de gekozen bouwmethode was aanzienlijk minder beton nodig, omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook werd gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht RWS op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van het bedieningsgebouw elders worden hergebruikt.

IJsseldelta programma Reevesluis

Afbeeldingen