Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Reevesluis

Samen doorwerken aan waterveiligheid - Reevesluis

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam.

 

Reevesluis

De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden. De sluis gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt afgevoerd. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer.

De sluis bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Aan de oostzijde van de sluis is een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers gerealiseerd. Ook is aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs aangelegd. Over de sluis loopt een pad waar wandelaars en fietsers met de fiets aan de hand kunnen oversteken. Hierdoor is, met de aansluiting op de nieuwe dijken van het Reevediep, een prachtig nieuw fietsrondje Kampen-Flevoland ontstaan.

 

De Reevesluis is gereed

De Reevesluis is gebouwd door aannemerscombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de Reevesluis in het Drontermeer. De bouwwerkzaamheden van de schut- en spuisluis zijn gereed. Begin september 2021 is het sluiscomplex overgedragen aan de eindbeheerder Rijkswaterstaat. Op 4 oktober 2021 is de sluis officieel geopend door Barbara Visser, minister van Infrastructuur en waterstaat.

Toch is het project nog niet helemaal afgerond. In de toekomst worden de Roggebotsluis en de dijk aan de oostzijde van het Reevediep verwijderd. In het nieuwe gebied hebben deze sluis en dijk namelijk geen functie meer. Daarna is het gebied klaar en kunnen het nieuw aangelegde Reevediep en de Reevesluis hun werk doen voor een waterveilige IJsseldelta.

 

Duurzame sluis

Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen besparen we energie en CO2. Bij de gekozen bouwmethode was aanzienlijk minder beton nodig, omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook werd gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht RWS op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van het bedieningsgebouw elders worden hergebruikt.

 

Terugblikvideo

Ter gelegenheid van de opening van de Reevesluis is een terugblikvideo gemaakt.

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.

IJsseldelta programma Reevesluis