Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Projectteam volop bezig met huiswerk Raad van State

Het projectteam van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is samen met alle betrokken partners bezig met het huiswerk dat de Raad van State heeft opgedragen. “We hebben 12 weken de tijd gekregen om met name op het natuurdeel van de plannen (leefgebied roerdomp en grote karekiet) een aantal zaken beter uit te werken”, zegt projectmanager Jacco Zwemer.

“Het maken van de aansluiting van het Reevediep op het Drontermeer, de bouw van de Reevedam in het Drontermeer en de recreatievaart in de toekomst, heeft effecten op de natuur, waarin de vogelsoorten roerdomp en grote karekiet zich op dit moment thuis voelen”, zegt Zwemer. “Daarom leggen we speciaal voor de roerdomp en de grote karekiet 40 hectare nieuw beschermd rietmoeras aan. Daarvan is de eerste 8 hectare op dit moment al klaar. De overige 32 hectare realiseren we bij de aanleg van het Reevediep. Deze plannen hebben we allemaal uitvoerig onderzocht en onderbouwd. Door recente Europese jurisprudentie blijkt nu, dat we de natuurplannen met een andere juridische procedure hadden moeten onderbouwen (de ADC-toets). Met dat huiswerk van de Raad van State zijn we op dit moment druk bezig. Ik ben ervan overtuigd dat we alsnog een voldoende halen.”

“Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel zijn het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta gestart om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle te verbeteren”, aldus Zwemer. Om dat te bereiken moeten zomerbedverlaging en de aanleg van het Reevediep in combinatie worden uitgevoerd. “We zullen met onze partners alles in het werk stellen om de waterveiligheidsdoelstellingen voor de regio tijdig te realiseren. Het gaat om droge voeten voor de inwoners van Kampen, Zwolle en de regio. Daarom zijn we ook nog volop bezig met de voorbereidingen voor uitvoering van de zomerbedverlaging en het lichten en bergen van de IJsselkogge. Uiteraard zijn daarnaast ook de doelen op het gebied van natuur en recreatie belangrijk.

IJsseldelta programma Projectteam volop bezig met huiswerk Raad van State