Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Provincie en Rijkswaterstaat vragen om opheffen schorsing deel vaarweg

De opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel hebben de Raad van State in een brief gevraagd de schorsing van de toekomstige vaarweg voor een klein deel op te heffen. Dit is nodig om een oeverdoorbraak te kunnen maken naar de Onderdijkse Waard, een uiterwaard van de IJssel. Als de Raad van State akkoord gaat, kan op die plek een opening naar de IJssel worden gemaakt, zodat zandschepen naar de zandputten in de Onderdijkse Waard kunnen varen. Vanaf hier wordt te zijner tijd het zand via persleidingen het gebied in gepompt.

De plannen voor uitvoering van de zomerbedverlaging zijn inmiddels definitief. Met de uitvoering van deze maatregel, die eind 2016 gereed moet zijn, kan dus op korte termijn worden begonnen. Dat is ook nodig omdat hiermee ongeveer de helft van de waterveiligheidsdoelstelling wordt gerealiseerd voor de regio. Bij het baggeren in de IJssel komt zand vrij, dat bedoeld is voor het bouwen van de dijken van het Reevediep. Omdat die werkzaamheden voorlopig zijn uitgesteld, kan het zand tijdelijk worden opgeslagen in zandputten in de Onderdijkse Waard. Maar omdat ook in dat gebied de bestemming vaarweg door de Raad van State is geschorst, mag daar nu geen opening naar de IJssel worden gemaakt. Opdrachtgevers vermoeden dat de Raad van State dit niet onmogelijk heeft willen maken. In een brief aan de Raad van State vragen de beide opdrachtgevers daarom de schorsing van dit kleine deel op te heffen.

IJsseldelta programma Provincie en Rijkswaterstaat vragen om opheffen schorsing deel vaarweg