Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Luchtbeelden november 2019

Raad van State definitief akkoord met bevaren Reevediep

Dinsdagochtend 24 december publiceerde de Raad van State de lang verwachte uitspraak over de doorvaarbaarheid van het Reevediep en de bouw van het dorp Reeve. In de uitspraak heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de ingediende beroepen over de doorgaande vaarroute over het Reevediep afgewezen. Ook is het bestemmingsplan van het dorp Reeve nu onherroepelijk.

Vaarroute
Sinds april 2019 is de vaarroute in gebruik en hebben al veel recreanten (8655 boten) gebruik gemaakt van de nieuwe vaarweg. Het Reevediep verbindt rivier de IJssel met het Drontermeer. Door de aanleg van het Reevediep kan men nu een rondje om Kampen varen. Door de uitspraak van de Raad van State blijft het Reevediep doorvaarbaar voor de recreatievaart. Volgens de Raad van State zijn er voldoende maatregelen getroffen om verstoring van de beschermde vogelsoorten roerdomp en grote karekiet, te voorkomen.

Reeve
Gemeente Kampen kan door de uitspraak starten met de voorbereidingen voor de bouw van het dorp Reeve, bestaande uit 600 woningen. Reeve is een gezamenlijk initiatief van gemeente Kampen en BPD Ontwikkeling regio Noord-Oost & Midden. Meer informatie over de bouw van het dorp Reeve staat op de website www.morgeninreeve.nl.

Met deze uitspraak komt er een einde aan jarenlange procedures van Stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta tegen de aanleg van zowel de doorgaande vaarroute als de woningbouw.

IJsseldelta programma Raad van State definitief akkoord met bevaren Reevediep