Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Raadsleden Kampen bijgepraat over Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Woensdagavond 1 oktober vond in het gemeentehuis van Kampen een informatiebijeenkomst plaats voor de raadsleden over Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Deze avond was bedoeld om de in maart nieuwe raadsleden te informeren over de stand van zaken van het project met een doorkijkje naar wat er de komende periode op stapel staat.

Projectmanager Jacco Zwemer en omgevingsmanager Jean Buskens van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta leidden de avond in door de context van het project te schetsen met enerzijds de hoogwaterveiligheidsopgave en anderzijds de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. In het kort werd de projectgeschiedenis toegelicht aan de hand van belangrijke momenten, zoals het verschijnen van de Nota Ruimte in 2004, de scenario-ontwikkeling van de bypass, het advies van de Deltacommissie in 2009 en het bundelen van het Reevediep met de zomerbedverlaging tot het gezamenlijke project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel.

Namens de aannemerscombinatie Isala Delta gaf Ruben Nijlant een toelichting op de werkzaamheden die in de loop van volgend jaar zichtbaar worden in het gebied. Daarbij ging het onder meer over de veiligheid van weggebruikers die dagelijks gebruik maken van het gebied van het Reevediep. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de scholieren veilig naar Kampen kunnen blijven fietsen, worden er ongelijkvloerse kruisingen voor het bouwverkeer aangelegd, waardoor het lokale verkeer wordt ontzien. Ook gaat Isala Delta een “gebiedsconciërge” aanstellen, waar omwonenden terecht kunnen. Vertegenwoordigers van de gemeente Kampen gaven een toelichting op de rol van de gemeente gedurende de uitvoering van het project.

IJsseldelta programma Raadsleden Kampen bijgepraat over Ruimte voor de Rivier IJsseldelta