Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
co2_1

Reevediep legt op termijn naar verwachting CO2 vast

Royal Haskoning DHV heeft onlangs in opdracht van de provincie Overijssel een scan gemaakt van de verwachte emissie van broeikasgassen tijdens en na aanleg van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Het gaat om fase 1 van het project, met daarin de verdieping van het zomerbed van de IJssel en de realisatie van het Reevediep (o.a. aanleg van de dijken, inlaatwerk, vaargeul, recreatieschutsluis, Nieuwendijkbrug, wandel- en fietspaden en de natuurinrichting).

Tijdens de uitvoering van fase 1 van het project vindt CO2-uitstoot plaat door grond- , weg- en waterbouw en door civiele werkzaamheden (samen 37.843 ton CO2). De grootste uitstoot wordt veroorzaakt door het gebruik van brandstof op de bouwplaats, gevolgd door personenvervoer. Deze emissie zou hoger zijn uitgevallen zonder de maatregelen die aannemerscombinatie Isala Delta neemt om de emissie van kooldioxide te beperken.

Een opvallende potentiële bron is verder het veen dat vrijkomt bij het ontgraven van het Reevediep. De emissie is met 120.000 ton CO2 relatief hoog, maar omdat het veen wordt hergebruikt als boomgrond én omdat hiermee import van veen uit het buitenland (o.a. Baltische staten) wordt voorkomen, zal er per saldo juist een CO2-reductie plaatsvinden.

Interessant is verder dat door een verandering van het grondgebruik en het waterpeil in het gebied (van agrarisch naar overwegend natte deltanatuur) er op termijn naar verwachting meer CO2 zal worden vastgelegd dan dat er wordt uitgestoten. Naar schatting wordt zo jaarlijks 2100 ton CO2 vastgelegd in het gebied.

Lees hier de publicatie!

IJsseldelta programma Reevediep legt op termijn naar verwachting CO2 vast