Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Resultaten enquête project N307 Roggebot-Kampen

Begin dit jaar (2021) is de Combinatie begonnen met de eerste werkzaamheden buiten. Inmiddels zijn we al een aantal maanden verder en is de vooruitgang buiten goed te zien. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om hinder zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, zijn de werkzaamheden zichtbaar en merkbaar in de omgeving voor omwonenden, weggebruikers en recreanten.
Om te monitoren hoe de werkzaamheden beleefd worden door de omgeving heeft combinatie Roggebot in november een enquête uitgezet. Gericht aan omwonenden, weggebruikers, vaarweggebruikers en recreanten. Deze enquête is de afgelopen periode 143 keer ingevuld. Wij willen u dan ook bedanken voor uw reactie.

De resultaten van deze enquête zorgen ervoor dat wij beter nog weten wat er leeft in de omgeving en hoe het project ervaren wordt. In deze nieuwsbrief lichten we de belangrijkste resultaten toe:

Werkzaamheden

In algemene zin geeft 71,3 procent aan zich geen zorgen te maken om de bouwwerkzaamheden, 17,5% soms en 11,2% geeft aan zich zorgen te maken. Hieronder gaan we iets dieper in op enkele onderdelen.

1 is geen overlast 5 is veel overlast

Van de heiwerkzaamheden wordt relatief weinig hinder ervaren. Voor degenen die wel hinder ervaren blijft de hinderervaring natuurlijk vervelend. De heiwerkzaamheden voor de nieuwe brug zijn voor de kerst gereed. Aankomend jaar zijn er heiwerzaamheden bij de Duikerbrug en het Flevoviaduct. Tijdens deze werkzaamheden houdt de combinatie contact houden met de direct omwonenden.

 

Verkeer

1 is zeer slecht
5 is zeer goed

De bereikbaarheid en doorstroming op en rond de N307 blijft een aandachtspunt. Gemiddeld scoort dit met 3,2, dat is beter dan de enquête van mei 2021, maar het valt op dat er veel spreiding is in de beantwoording. De bereikbaarheid en doorstroming op en rond de N307 zullen pas echt verbeterd zijn na afronding van het project. Tot die tijd zullen wij er alles aan doen om de verkeersituatie zo gunstig mogelijk, binnen de ruimte en mogelijkheden die er zijn, in te richten.

1 is zeer slecht
5 is zeer goed

Ditzelfde geldt voor de verkeersveiligheid (gemiddeld 3,4) en de gewijzigde verkeerssituatie van oktober (gemiddeld 3,4). In totaal geeft 35% van de respondenten aan last en/of hinder te ondervinden van het verkeer. Deze hinder ontstaat onder andere door te hard rijdend verkeer. In samenwerking met de wegbeheerder en de verkeerspolitie beschouwen wij momenteel welke maatregelen wij aankomend jaar kunnen nemen om de snelheid van het verkeer te verlagen. Daarnaast hebben we de afgelopen weken de overzichtelijkheid van de verkeerssituatie verbeterd door minder obstakels dicht bij de weg te zetten.

Communicatie en informatievoorziening

De communicatie en informatievoorziening over het project wordt over het algemeen goed ervaren met een

1 is zeer slecht
5 is zeer goed

gemiddelde score van 3,6. Wel zijn er meerdere reacties die aangeven meer interesse te hebben aan informatie en communicatie over het project, de werkzaamheden en de voortgang. Dit zal in 2022 dan ook onze aandacht hebben.

Heeft u nog vragen over de resultaten of wilt u graag contact over de enquête of het project dan kunt u contact opnemen met omgevingN307@mobilis.nl.

IJsseldelta programma Resultaten enquête project N307 Roggebot-Kampen