Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen IJsseldelta-Zuid fase 1

Besluit Wet geluidhinder Reeve

Het programma IJsseldelta-Zuid omvat een integrale stedelijke ontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Onderdeel van deze stedelijke ontwikkeling is het deelgebied Reeve, waar met het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid – Kampen maximaal 1300 nieuwe woningen en een basisschool mogelijk gemaakt worden binnen de zone van een spoorlijn (Hanzelijn) en enkele lokale wegen.

Omdat woningen en basisscholen op grond van de Wet geluidhinder als geluidgevoelige bestemmingen worden gezien dient via een apart besluit vastgelegd te worden dat lokaal een hogere grenswaarde voor geluid mag gelden. Dit is voor het deelgebied Reeve geregeld in het Besluit Wet geluidhinder Reeve dat op 12 december 2013 is vastgesteld door het college van B&W van Kampen.