Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen IJsseldelta-Zuid fase 1

Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid - Dronten

Om de maatregelen voor de hoogwaterbescherming (zoals die zijn omschreven in de Projectplannen Waterwet voor de Inrichting en Waterkeringen van IJsseldelta-Zuid) mogelijk te maken, moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden op grondgebied van zowel de gemeente Dronten als de gemeente Kampen. Het doel van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid – Dronten is om de ingrepen die nodig zijn op het grondgebied van Dronten in het kader van de aanleg van het Reevediep planologisch mogelijk te maken. Deze ingrepen bestaan uit een versterking van de Drontermeerdijk, de aanleg van een oeververbinding ten hoogte van de huidige Roggebotsluis en de aanleg van een dam met sluis ten zuiden van het eiland Reve in combinatie met landschap – en natuurontwikkeling.

Het bestemmingsplan is op 19 december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten.