Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen IJsseldelta-Zuid fase 1

Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid - Kampen

Om de maatregelen voor de hoogwaterbescherming (zoals die zijn omschreven in de Projectplannen Waterwet voor de Inrichting en Waterkeringen van IJsseldelta-Zuid) mogelijk te maken, moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden op grondgebied van zowel de gemeente Dronten als de gemeente Kampen. Het doel van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid – Kampen is het planologisch mogelijk maken van de integrale ruimtelijke ontwikkeling van IJsseldelta-Zuid binnen de gemeente Kampen. De belangrijkste onderdelen betreffen:
– het verbeteren van de waterveiligheid in het stroomgebied van de Rijn/IJssel door de aanleg van het Reevediep met dijken;
– de inrichting van het Reevediep zelf met nieuwe natuur die tevens functioneert als een ecologische verbindingszone tussen de IJssel en de Veluwerandmeren;
– de ontwikkeling van het dorp Reeve op een klimaatdijk;
– uitbreiding van de (water)recreatie;
– verbetering van de infrastructuur;
– verbreden van de functiemogelijkheden in de zone Zwartendijk;
– het realiseren van stedelijke functies nabij het station Kampen – Zuid.

Het bestemmingsplan is op 12 december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van Kampen.