Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen IJsseldelta-Zuid fase 1

Ontheffing Flora- en faunawet IJsseldelta-Zuid

Bij de realisatie van de plannen voor IJsseldelta-Zuid (fase 1) vinden bouw- en graafwerkzaamheden plaats. Voor verschillende dier- en plantensoorten in het projectgebied van IJsseldelta-Zuid geldt een beschermingsregime voor de instandhouding van de soorten.

Door het ministerie van Economische Zaken is er op 16 december 2013 op grond van de Flora- en faunawet een ontheffing (waaraan voorschriften zijn verbonden) verleend voor wat betreft exemplaren van de steenmarter, waterspitsmuis, buizerd, huismus, kerkuil, ransuil, steenuil, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en de rivierrombout.