Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen Reevesluis

Projectplan Waterwet IJsseldelta-Zuid bouw Reevesluiscomplex

Een gevolg van de klimaatverandering is dat onze rivieren meer water gaan afvoeren en waterpeilen stijgen. Om meer water veilig over de IJssel te  af te voeren is het Reevediep aangelegd. Een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Om bij de afvoer van IJsselwater uitwisseling tussen IJsselwater en het Drontermeer en afvoer via de Veluwerandmeren te blokkeren wordt het Reevesluiscomplex gerealiseerd.

Al op 12 december 2013 (zie besluiten onder kop ‘IJsseldelta-Zuid fase 1’) is in het Projectplan Waterwet Waterkeringen IJsseldelta-Zuid vastgesteld dat er een kering wordt gebouwd ten zuiden van het eiland Reeve. In het Projectplan Waterwet IJsseldelta-Zuid bouw Reevesluiscomplex zijn wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp vastgelegd. Tevens worden in het projectplan de gevolgen omschreven van het eerder realiseren van het Reevesluiscomplex dan oorspronkelijk gedacht.

Het Projectplan Waterwet voor de bouw van het Reevesluiscomplex is op 5 september 2017 vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu en op 1 november 2017 goedgekeurd door de provincie Flevoland.