Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen Drontermeerdijk

Projectplan Waterwet versterking Drontermeerdijk

Als gevolg van de klimaatverandering gaan onze rivieren meer water afvoeren en stijgen waterpeilen. Om meer water veilig over de IJssel te kunnen afvoeren, is het Reevediep aangelegd. Een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Straks wordt ook de Roggebotsluis verwijderd, waardoor het Drontermeer in open verbinding komt te staan met het IJsselmeer. Dit maakt de versterking van de Drontermeerdijk noodzakelijk.

In het Projectplan Waterwet voor de versterking van de Drontermeerdijk is door het waterschap Zuiderzeeland omschreven hoe de versterking uitgevoerd wordt en hoe het waterschap de nadelige effecten ervan wil voorkomen of herstellen. Het Projectplan Waterwet voor de versterking van de Drontermeerdijk is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap Zuiderzeeland en op 11 juli 2019 goedgekeurd door de provincie Flevoland.