Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen IJsseldelta-Zuid fase 1

Projectplan Waterwet Waterkeringen IJsseldelta-Zuid

Het programma IJsseldelta-Zuid omvat een integrale stedelijke ontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Een gevolg van de klimaatverandering is dat onze rivieren meer water gaan afvoeren en waterpeilen stijgen. Om meer water veilig over de IJssel af te voeren is in het masterplan IJsseldelta-Zuid de aanleg van het Reevediep tussen de IJssel en het Drontermeer en woningbouwontwikkeling ten zuiden en ten westen van Kampen. Het Reevediep is een van de benodigde maatregelen in de benedenloop van de IJssel om de verwachte hogere rivierafvoeren in de toekomst veilig te verwerken.

Het Projectplan Waterwet Waterkeringen IJsseldelta-Zuid faciliteert de aanleg van twee nieuwe dijken (primaire waterkeringen) langs het Reevediep en bijbehorende (waterstaats)werken, maatregelen, voorzieningen en handelingen. Het projectplan is op 13 december 2013 definitief vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu.