Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen Drontermeerdijk

Vergunning Wet natuurbescherming versterking Drontermeerdijk

De Drontermeerdijk ligt tegen de Veluwerandmeren aan. Dit is een Natura 2000-gebied. Voor het uitvoeren van activiteiten, zoals de versterking van de Drontermeerdijk, met mogelijke effecten op instandhoudingsdoelen voor een Natura 2000-gebied is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig.

In de vergunning Wet natuurbescherming worden de effecten van de versterking van de Drontermeerdijk op de omliggende natuur uiteengezet en staat omschreven onder welke voorwaarden de werkzaamheden kunnen plaats vinden. De Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben op 11 juli 2019 besloten de vergunning te verlenen.