Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Riet in het moeras slaat goed aan

Ter hoogte van de Buitendijksweg in Kampen, ten noorden van de tunnel van de Hanzelijn, heeft aannemersbedrijf Oosterhuis BV uit Nijeveen in de afgelopen maanden de eerste acht hectare van het rietmoeras aangelegd. Later, bij de realisatie van het Reevediep, wordt aansluitend aan dit gebied nog eens 34 hectare gerealiseerd. Het rietmoeras is vooral bedoeld als nieuw leefgebied voor beschermde rietvogels als roerdomp en grote karekiet. Het gaat onderdeel uit maken van het Europese netwerk van natuur: Natura 2000.

Het rietmoeras, dat net voor de zomervakantie is opgeleverd, is het eerste deelproject van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. In januari van dit jaar is begonnen met het grondwerk. Een verlaging van het maaiveld is nodig, omdat het moeras uiteindelijk onderdeel wordt van het Drontermeer. In totaal is zo’n 70.000 kuub (840.000 kruiwagens) grond uit het gebied gehaald. Het merendeel daarvan is in een tijdelijk depot gebracht. In het voorjaar is begonnen met de aanplant van riet. Het was even spannend of het riet zou aanslaan, ook omdat groepen ganzen het voorzien hadden op de jonge rietaanplant. Om ganzenvraat te voorkomen, is daarom een tijdelijk raster van palen, draden en gaas aangebracht. Dit geeft het riet de mogelijkheid om zich een aantal jaren “ongestoord” te ontwikkelen. Het mooie is ook dat door een gemaal en een stuw het waterpeil in het gebied aangepast kan worden. Zo kunnen ideale groeiomstandigheden voor het riet worden gecreëerd. Met peilbuizen die op afstand kunnen worden afgelezen, wordt het waterpeil in de gaten gehouden. Het riet slaat goed aan en diverse vogelsoorten hebben het gebied al ontdekt, zoals tureluur, watersnip, visdief, tapuit en kleine plevier. De kleine plevier heeft tussen de jonge rietstekken zelfs een plekje gevonden om te nestelen en haar jongen groot te brengen.

IJsseldelta programma Riet in het moeras slaat goed aan