Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
rietetalage

Rietetalages in het centrum van Kampen

Naast de waterveiligheidsdoelstelling die we met het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta realiseren, wordt ook gewerkt aan de aanleg van nieuwe natuur. Bij het Drontermeer is een ruim 40 hectare groot rietmoeras aangelegd waar de natuur haar gang mag gaan. Een gezond rietmoeras barst van het leven! Insecten gedijen goed in de natte omgeving, vissen zitten graag tussen de plantenwortels en tal van vogels vinden een beschutte plek tussen de hoge stengels en pluimen. Bijzondere, zeldzame rietvogels zoals de Roerdomp en de Grote karekiet moeten zich er thuis gaan voelen.

Omdat we de beschermde, verstoringsgevoelige rietvogels zoveel mogelijk met rust willen laten in het rietmoeras, maar omwonenden en geïnteresseerden wel graag bewust willen maken van deze nieuwe natuur, zijn we in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel en Cibap Business een scholenproject gestart. Met dit project willen we de natuur naar het centrum van Kampen halen door etalages van leegstaande panden in te richten als ‘rietetalages’.

Leerlingen uit groep 8 van basisschool de Fontein hebben na een korte les over het project en de nieuwe natuur, een ochtend geknutseld. Ze hebben papieren Roerdompen en Grote karekieten geverfd en beplakt. Eind maart worden deze kunstwerkjes in de etalages van de Oudestraat 151 en 155 opgehangen.

LIFE en Natura 2000

In totaal is langs het Drontermeer inmiddels dus ruim 40 hectare nieuw rietmoeras gerealiseerd. Dit wordt toegevoegd aan het bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Dit rietmoeras valt onder LIFE Nature, Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

IJsseldelta programma Rietetalages in het centrum van Kampen