Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
ondertekening-rietmoeras

Rietmoeras nu ook in beheer bij Staatsbosbeheer

Vanaf 1 januari 2020 heeft Staatsbosbeheer het Rietmoeras, gelegen aan het Drontermeer, in beheer. Op het projectkantoor in Kampen werden vanochtend de handtekeningen gezet door omgevingsmanager Hans Heilen van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en Reevesluis en Herman Brink, districtshoofd Overijssel van Staatsbosbeheer. Het Rietmoeras bestaat uit 43 hectare nieuw ontwikkeld riet.

 

Aanleg Rietmoeras

Het Rietmoeras bevindt zich ten noorden van de tunnel van de Hanzespoorlijn in het Drontermeer. In 2014 is het eerste deel van het rietmoeras aangelegd. Dit is voorafgaand aan de aanleg van het Reevediep al gerealiseerd. Deze eerste 8 hectare riet werd aangelegd als compensatie voor de afname van rietoevers door de aanleg van het Reevediep.

Twee jaar later is er 34,7 hectare aan het rietmoeras toegevoegd, vanuit het Europese Life subsidie project ‘a better life for bittern’. Dit werd in 2015 en 2016 gerealiseerd door aannemerscombinatie Isala Delta als onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Roerdomp en Grote Karekiet in Rietmoeras

Het nieuwe rietmoeras is een habitat voor beschermde vogels zoals de roerdomp en de grote karekiet. Het is sinds 2018 opgenomen in het Natura 2000 gebied Veluwerandmeren. In 2017, 2018 en 2019 broedde de roerdomp er al en in 2019 is ook de grote karekiet gesignaleerd!

Waterpeilbeheer restpunt:

Het projectteam zal nog wel zorgen dat de peilbeheersingsmaatregelen bij het Rietmoeras gerealiseerd wordt. Dit is een zogenaamd restpunt en wordt dit voorjaar alsnog opgeleverd. Voor een optimale ontwikkeling en instandhouding van het riet wordt een klein gemaal geplaatst. Met behulp van het gemaal kan een afwijkend waterpeil ten opzichte van het Drontermeer worden ingesteld.
De uitvoering van deze maatregelen gaat vanaf begin februari van start.

IJsseldelta programma Rietmoeras nu ook in beheer bij Staatsbosbeheer