Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht
20160318_luchtfotos-22

Rietplant Expeditie voor inwoners Kampen

In april en mei 2016 organiseert Natuur en Milieu Overijssel, voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, vier speciale Rietplant Expedities voor Kampenaren. De expedities vinden plaats langs het Drontermeer, waar aannemerscombinatie Isala Delta een nieuw rietmoeras aanlegt. Tijdens de expedities krijgen de deelnemers uitleg over het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, de ontwikkeling van het rietmoeras en de flora en fauna. Daarna steken de deelnemers de handen uit de mouwen en gaan zelf riet planten.

Ontwikkeling van een uniek stuk natuur

Zowel in het Drontermeer als aan de zuidelijke oevers van het Zwarte Meer ontwikkelen provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten nieuw rietmoeras. Dat gebeurt enerzijds door uitbreiding van de bestaande rietoevers, maar vooral door aanleg van nieuw rietmoeras op voormalige landbouwgrond. Het gebied is van internationale betekenis. De ontwikkeling is mogelijk gemaakt door een Europese subsidie van het LifePlus-programma. Het nieuwe rietmoeras is het leefgebied van diverse bijzondere dieren. Moerasvogels zoals de roerdomp, de grote karekiet en het baardmannetje moeten er een plek vinden om voedsel te zoeken en te broeden. Ook bijzondere vissen als de kleine en grote modderkruiper en de bittervoorn gaan er zich thuis voelen.

Deelname

Wie mee wil doen aan een Rietland Expeditie, kan zich aanmelden via het mailadres van Natuur en Milieu Overijssel: info@natuurenmilieuoverijssel.nl. Er is ruimte voor 4 groepen van maximaal 25 deelnemers. De Rietplant Expeditie duurt 4 uur, de exacte datum wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd. Bellen kan ook via 038 425 0960.

IJsseldelta programma Rietplant Expeditie voor inwoners Kampen