Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Rijkswaterstaat ontdekt scheepswrak in de Beneden-IJssel

Duikers hebben tijdens archeologisch onderzoek in de Beneden-IJssel een omvangrijk scheepswrak (circa 20 x 8 meter) aangetroffen. Op basis van de scheepsconstructie gaat het mogelijk om een 14e of 15e eeuwse kogge, een middeleeuws scheepstype dat veel gebruikt werd in de tijd van de Hanzesteden.

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe oud het schip precies is en of het om een vondst van hoge archeologische waarde gaat. Het Programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat kijkt nu of en wanneer vervolgonderzoek uitgevoerd wordt. Het schip ligt veilig in de bodem van de IJssel, daar kan er niets mee gebeuren.

Project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel

De vondst is gedaan dankzij onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren voor het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Duikers hebben de bodem van de IJssel op twintig locaties nader onderzocht. Deze locaties zijn op basis van eerder onderzoek aangemerkt als plaatsen waar zich mogelijk archeologische resten in of op de bodem bevinden.

Overige vondsten

Behalve het voornoemde wrak is er nog een historisch scheepswrak gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een 19e eeuwse kleine werkboot, die geen hoge archeologische waarde heeft. Beide scheepswrakken zijn bedekt met rivierzand en/of stortstenen. Daarnaast zijn de volgende objecten gevonden: natuurlijke materialen, zoals boomstammen of geïsoleerde stukken veen, clusters van stortstenen en een aantal recente scheepswrakken zonder archeologische waarden.

Bescherming van archeologisch erfgoed

Rijkswaterstaat houdt bij een project rekening met archeologische waarden. Daarom wordt in een zo vroeg mogelijk stadium van een project archeologisch onderzoek gedaan in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). In het kader van het Verdrag van Malta hebben Rijkswaterstaat en RCE een samenwerkingsovereenkomst over de bescherming van archeologisch erfgoed.

Samenwerken aan ruimte voor de IJssel

Het programma Ruimte voor de Rivier zorgt met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Langs de IJssel krijgt de rivier op 8 plaatsen meer ruimte. Onder andere door maatregelen als dijkterugleggingen, uiterwaardvergravingen en zomerbedverlaging wordt gezorgd voor droge voeten voor de mensen langs de IJssel.

De locaties voor de projecten zijn zorgvuldig uitgekozen. Alle projecten houden met elkaar verband en zorgen samen voor de benodigde waterstanddaling. Juist door die samenhang en toenemende kennis van het gebied worden bij de uitwerking op sommige locaties nog detailaanpassingen gedaan. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de omgeving. Wij nemen aandachtspunten vanuit onze omgeving serieus. Er wordt komende jaren hard gewerkt, zodat in 2015 alles gereed is.

IJsseldelta programma Rijkswaterstaat ontdekt scheepswrak in de Beneden-IJssel