Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
life-plus_logo_cmyk

Roerdomp broedt voor het eerst in het nieuwe rietmoeras Drontermeer

Het is gelukt! Drie jaar na aanleg heeft er voor het eerst een roerdomp gebroed in het nieuwe rietmoeras bij het Drontermeer. De ontwikkeling van het moerasgebied is in de afgelopen jaren gemonitord door rietvogelspecialisten van Altenburg & Wymenga.

Het ecologisch adviesbureau concludeerde in 2016 al dat het gebied “ecologisch functioneel” was voor de roerdomp. “En dan is het natuurlijk nog maar afwachten of de vogels zelf dat ook vinden”, geeft Arjan Otten van de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta aan. “Maar het mooie is dat de roerdomp het afgelopen jaar voor het eerst in het nieuwe rietmoeras heeft gebroed. Het werkt en functioneert dus echt!“

Nu, na ruim 3 groeiseizoenen, is de 8 hectare nieuwe rietmoeras bij het Drontermeer “ecologisch functioneel” verklaard voor de 2 voornaamste doelsoorten: grote karekiet en roerdomp. De omvang en kwaliteit van het nieuwe rietmoeras is op dit moment al aanzienlijk groter en beter dan dat wat er door de aanleg van Reevediep, inclusief de voorziene vaarverbinding, wordt verstoord (Monitoringsrapportage 2017, Altenburg & Wymenga). De 8 hectare rietmoeras is bedoeld ter compensatie van de ca. 1,7 hectare rietmoeras langs het Drontermeer dat door de realisatie van het project aangetast wordt.

En dat was op voorhand beslist geen zekerheid. Want er was nog weinig ervaring met de aanleg van nieuw rietmoeras. En de paar projecten die er in ons land waren, waren meestal niet erg succesvol. Daar komt bij dat de 2 rietvogels nogal kieskeurige beestjes zijn, met hele specifieke terreineisen. Zo is de grote karekiet afhankelijk van krachtig ontwikkeld waterriet met een breedte van minimaal 3 m, een hoogte van minimaal 2,3 m en een stengeldikte van minimaal 7 mm. Met de best aanwezige expertise van o.a. bureau Tauw en met de leerervaringen van elders op zak, is het rietmoeras ontworpen, aangelegd en intensief gevolgd en beheerd. Soms met wat vallen en opstaan. In de zomer van 2014 zijn bijvoorbeeld studenten ingehuurd die van zonsopkomst tot zonsondergang de ganzen uit het gebied moesten jagen. Geen beginnen aan, natuurlijk. Daarom is er al snel een tijdelijk raster van draden en gaas gekomen dat de ganzenvraat in het jonge rietmoeras moest tegengaan.

Dat het moerasgebied na ruim 3 groeiseizoenen aan alle eisen van beide rietvogels voldoet, is best bijzonder te noemen. Vele tientallen andere vogelsoorten profiteren inmiddels van de nieuwe natuur. Naast rietvogels ook watervogels. Bijzondere broedgevallen, behalve de roerdomp, van afgelopen jaar zijn: dodaars, krakeend, krooneend, zomertaling, waterral, blauwborst, kleine karekiet (met maar liefst 30 paar!), bosrietzanger en baardman. De 8 hectare rietmoeras is het eerste deel van een ongeveer 43 hectare groot nieuw rietmoeras bij het Drontermeer. Het tweede deel is in 2016 aangelegd door de aannemerscombinatie Isala Delta en is volop in ontwikkeling. De aanleg van dit tweede deel wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese LIFE-subsidie. Het hele gebied is afgelopen jaar ook definitief toegevoegd aan het bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. In totaal wordt ruim 350 hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd met de aanleg van Reevediep. Vogelbescherming Nederland is blij met de resultaten tot nu toe.

Zie ook de artikelen op de websites van Nature Today en de Vogelbescherming:
Roerdomp broedt in nieuw rietmoeras Drontermeer

Roerdomp broedt in nieuw rietmoeras Drontermeer

IJsseldelta programma Roerdomp broedt voor het eerst in het nieuwe rietmoeras Drontermeer