Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht
fs173406

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta al in 2022 afgerond

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de aanleg van fase 2 van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te versnellen. Dit betekent dat de werkzaamheden al in 2022 afgerond kunnen zijn, in plaats van in 2025.

Belangrijke stap in waterveiligheid

De betrokken provincies, gemeenten en waterschappen adviseerden de minister hierover en zijn dan ook blij met haar besluit. Het versnellen van fase 2 zorgt dat een aantal tijdelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van kokers in de dijk bij de Roggebotkering om extra water door te laten en verbeteringen aan de sluis bij Roggebot, niet meer nodig zijn. Dit levert een besparing op van ruim 10 miljoen euro. “Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap in het verbeteren van de waterveiligheid van de regio Kampen-Zwolle. Want als de capaciteit van het Reevediep volledig kan worden benut, zijn de komende decennia geen nieuwe maatregelen voor de afvoer van hoogwaterpieken nodig”, zegt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel.

Combinatie met oplossing verkeersknelpunt N307 bij Roggebot

Op de locatie van de huidige Roggebotsluis komt in de N307 een nieuwe, zeven meter hoge brug. Deze brug hoeft minder vaak open, waardoor de doorstroming van het autoverkeer tussen Overijssel en Flevoland verbetert. Gedeputeerde Jaap Lodders van Flevoland: “De geplande werkzaamheden aan de N307 stellen we iets uit, maar door het werk slim te combineren met de aanleg van de brug is de uiteindelijke oplossing sneller bereikt. Bovendien wordt de overlast voor de omgeving en automobilisten beperkt.”

Nadere uitwerking

De minister heeft de provincie Overijssel gevraagd om samen met de provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat de plannen voor de versnelde aanleg van fase 2 verder uit te werken. Het budget voor de aanleg van fase 2 is maximaal 121 miljoen euro. Andere partners in het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Dronten en Kampen, worden hierbij nauw betrokken.

Maatregelen in de IJsseldelta

In het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt nu gewerkt aan de aanleg van het Reevediep, een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer, en het baggeren van de IJssel. In de tweede fase gaat het om het verwijderen van de Roggebotsluis, het versterken van de Drontermeerdijk en de bescherming van het recreatiegebied Roggebot tegen hoog water. Daarnaast worden de keersluizen in de Reevedam omgebouwd en wordt de waterinlaat in de IJsseldijk aangepast. Na de afronding van het gehele project kan bij hoog water ongeveer een kwart van het IJsselwater worden afgevoerd. Dit leidt tot een waterstanddaling op de IJssel van ruim 50 centimeter bij Zwolle tot één meter ten zuiden van Kampen.

© Persbericht Provincie Overijssel

IJsseldelta programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta al in 2022 afgerond