Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta landelijk voorbeeldproject van “Gebiedsregie”

Een delegatie uit de IJsseldelta heeft op 30 januari Ruimte voor de Rivier IJsseldelta gepresenteerd als landelijk voorbeeldproject van “Gebiedsregie”. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst “Profiel Provincies” van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Den Haag. Het doel was om ervaringen uit te wisselen en kritische succesfactoren te delen over de rol van provincies bij dit soort grootschalige gebiedsontwikkelingen.

De bijeenkomst werd ingeleid door Commissaris van de Koning Ank Bijleveld van de provincie Overijssel. Naast Ruimte voor de Rivier IJsseldelta waren ook projecten van de provincies Zeeland, Friesland en Noord-Brabant vertegenwoordigd.

Uitdagingen in de IJsseldelta

Gedeputeerde Theo Rietkerk leidde het gesprek en de discussie in vier ronden. Daarbij waren vooral de projectpartners en stakeholders aan het woord. Bij het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ging het over deelthema’s, zoals “Noordeinde, het vergeten dorp”, waarbij de noodzaak van goede informatie en participatie in gebiedsontwikkelingen werd gedeeld. Bij het deelthema “Omgaan met weerstand uit het gebied” werd gesproken over de periode 2005-2006, waarin bewoners zelf aan de tekentafel een zesde variant voor de inrichting van het gebied IJsseldelta-Zuid hebben ontwikkeld, los van de vijf varianten, die al op tafel lagen. Het deelthema “badkuip en kwel” benadrukte dat de projectorganisatie zorgen van mensen in het gebied serieus moet nemen en waar mogelijk en nodig maatregelen moeten nemen om die zorgen weg te nemen. Het deelthema “de weerbarstige projectomgeving” ging over het feit dat bij deze gebiedsontwikkeling 13 overheidspartijen betrokken zijn, het project een lange, turbulente doorlooptijd heeft en dat de projecten Zomerbedverlaging Beneden-IJssel van Rijkswaterstaat en de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel vorig jaar zijn samengevoegd onder gezamenlijk opdrachtgeverschap van beide organisaties. Omgaan met onzekerheid, het balanceren tussen verschillende belangen en opgaven en het hebben van een “rechte rug en lange adem” is hierbij van levensbelang. De rol van de gedeputeerde als boegbeeld van het project werd hierbij door de projectpartners en stakeholders ook genoemd.

Delegatie IJsseldelta

Tijdens de bijeenkomst was een delegatie uit de IJsseldelta aanwezig: André Blankvoort (Agrarische Natuurvereniging Camperland), Wim Karel (Koninklijk Nederlands Watersportverbond Overijssel), Rob Gremmen (ANWB), Hans Brouwer (Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier), Gerrit Jan Veldhoen (wethouder gemeente Kampen) en Herman Dijk (Dijkgraaf waterschap Groot Salland).

IJsseldelta programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta landelijk voorbeeldproject van “Gebiedsregie”