Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta voorbeeld voor buitenlandse studenten

KAMPEN / ENSCHEDE – Gistermiddag, donderdag 4 juli, brachten veertig buitenlandse studenten een bezoek aan het projectgebied Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bij Kampen. Arjan Otten van de Provincie Overijssel liet zien hoe de inwoners van Kampen tot Zwolle in de toekomst beter beschermd worden tegen hoogwater. En hoe binnen het project via het instrument van ruimtelijke planning veel aandacht wordt besteed aan het versterken van de kwaliteit van het gebied.

Voor de studenten, die voornamelijk afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden, is het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta een prachtig voorbeeld van ruimtelijke planning in de praktijk. De veertig deelnemers komen uit landen, zoals Mali, Kenia, Bangladesh, India, Indonesië enz. In veel van deze landen is wateroverlast een bekend probleem. Maar recentelijk ook dichterbij huis langs de Donau en Elbe is het een continu gevecht om droge voeten te houden en tegelijkertijd toch gebruik te maken van de voordelen van een rivier. Voor goede planning is veel ruimtelijke informatie nodig. En ook de samenwerking tussen verschillende overheden, lokale bewoners en de private sector werd door de studenten als interessant ervaren.

Universiteit Twente

De excursie werd georganiseerd door het ITC in samenwerking met de Provincie Overijssel. Het ITC is sinds ruim drie jaar de nieuwe Faculty of Geo Information Science and Earth Observation van de Universiteit Twente. In totaal bezochten zo’n veertig studenten de IJsseldelta. Zij volgen van 1 tot 19 juli een cursus milieueffectrapportage op het ITC. Het accent ligt op het gebruik van geografische informatie (GIS), het in kaart brengen van diverse milieuaspecten en het formuleren van alternatieven.

Ingewikkelde opgave

Als onderdeel van deze cursus wordt ook gekeken hoe in Nederland het risico op natuurrampen, zoals overstromingen, mee wordt genomen in de ruimtelijke planning. Economische zaken, zoals aanleg van infrastructuur en bebouwing moeten worden gecombineerd met veiligheid, landbouw en natuurontwikkeling. Een ingewikkelde uitdaging, die ook binnen het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta zichtbaar is en waar de studenten veel van kunnen leren.

IJsseldelta programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta voorbeeld voor buitenlandse studenten