Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Samen op weg naar een beter bos

Project N307 werkt aankomende periode samen met Staatsbosbeheer aan de verbetering van de bosrand in het gebied tussen de volkstuinen en de kruising met de Reeveweg. Het bos, aangelegd in de jaren 60, heeft momenteel een strakke overgang met de aangrenzende grasstrook en sloot. Wat ontbreekt is een belangrijke overgangszone die bijdraagt aan de ecologische waarde van het gebied, ook wel mantelzoomrand genoemd.

Een mantelzoomrand wordt aangelegd om mooie en goede overgang tussen grasland en bos te creëren. Typisch voor een gevarieerde en natuurlijke bosrand is de geleidelijke overgang van bos naar een open terrein. Het bestaat uit een zone met lage begroeiing zoals grassen en kruiden, gevolgd door een strook met hogere struiken die doorloopt tot aan de eerste bomen. “De grootste ecologische waarde van een bos is te vinden in deze overgangszone tussen het bos en het open terrein. De struiken bloesem en bes dragende struiken zoals; lijsterbes, Gelderse roos, Krent, Meidoorn en Wilde liguster trekken insecten aan en dienen als voedselbron voor de vogels en kleine zoogdieren in het gebied. Daarnaast dienen ze ook als schuil- en nestelplek.” Vertelt Vahid Dizdarevic, boswachter Staatsbosbeheer.

Project N307 en Staatsbosbeheer trekken samen op in dit project. De realisatie van de nieuwe N307 biedt het juiste moment om ook aan de slag te gaan met de ecologische verbetering van het gebied. Staatsbosbeheer zal de aankomende periode de benodigde ruimte creëren, de grond voorbereiden op de toekomstige beplanting en vervolgens het gebied opnieuw beplanten. Project N307 draagt bij in de kosten.  “Voor de realisatie van de overgangszone moeten enkele bomen verdwijnen om ruimte te maken voor struiken en andere middelhoge beplanting. Wat nu bos is, zal dan ook bos blijven”, licht Dizdarevic toe.

De nieuwe beplanting is afkomstig uit de genenbank van Staatsbosbeheer. Deze genenbank in Dronten nabij het plangebied, stelt oorspronkelijke Nederlandse bomen en struiken veilig voor de toekomst. Staatsbosbeheer verzamelt in het Roggebotzand namelijk het genetisch erfgoed van autochtone bomen en struiken. Voor het versterken van bestaande, kwetsbare natuur, maar dus ook voor nieuwe natuur.

 

IJsseldelta programma Samen op weg naar een beter bos