Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
otter_scherenwelle

Speciale gast in Scherenwelle

De laatste tijd duiken er nieuwe soorten op in het natuurgebied Scherenwelle in Wilsum. Door Isala Delta is recentelijk een bijzondere kernpopulatie van de grote modderkruiper aangetroffen, heeft de bever een burcht gemaakt langs de oevers van de IJssel en was de rugstreeppad in het voorjaar flink aan het roepen. Maar dit is nog niet alles!

Aveco de Bondt heeft namelijk een wildcamera opgehangen bij de beverburcht. De ecologen van Aveco de Bondt wilden graag weten of de beverburcht nog actief in gebruik is door de bever. Op één van de vele opname die gemaakt zijn, is het bezoek van een speciale nieuwe gast gefilmd. Een nieuwe soort voor Scherenwelle, maar ook op dit deel van de IJssel.

Op de avond van 22 september heeft een otter de oever van de IJssel in Scherenwelle beklommen. Hij heeft even rondgeneusd en is vervolgens weer weggedoken in de IJssel om verder te zwemmen. Dat de soort op deze locatie is waargenomen is zeer bijzonder te noemen. Nog niet eerder is waargenomen dat de otter dit deel van de IJssel bezocht, tot de avond van 22 september. Waarnemingen van de otter zijn alleen nog gedaan ten noorden en zuiden van Kampen; in de Veluwerandmeren, Zwarte Meer en het Zwarte Water. Het lijkt erop dat de otter de IJssel tussen Kampen en Zwolle nu ook gebruikt als verbindingszone of mogelijk zelfs als leefgebied. Dit was nog niet eerder bekend en gefilmd.

Dat de soort is waargenomen in dit deel van de IJssel, betekent dat de waterkwaliteit is verbeterd en dat daarmee de visstand in de IJssel is toegenomen. Vis is de voornaamste voedselbron van de soort. Toename van de visstand is mede te danken aan de bouw van vistrappen in rivieren en beken. Ook het opheffen van barrières en ontsnipperingsmaatregelen hebben gezorgd voor de terugkeer van de soort in Nederland. Maar de otter is er nog niet! Laat deze waarneming op een nieuwe locatie in Nederland een stimulans zijn om door te gaan met het nemen van maatregelen en opheffen van barrières. Zoals wegen die de dieren moeten passeren en waarbij nog steeds veel slachtoffers vallen.

Het Reevediep, een nieuwe groen-blauwe verbindingszone die de IJssel verbindt met de Veluwerandmeren, is een mooi voorbeeld van een dergelijk maatregel. Op dit moment wordt door Isala Delta hard gewerkt aan de aanleg van het Reevediep. Laten we duimen dat de otter de eerste soort is die deze nieuwe verbinding van de IJssel met het Veluwerandmeer gebruikt.

Klik hier voor de beelden!

IJsseldelta programma Speciale gast in Scherenwelle