Terug naar nieuwsoverzicht

Voorbereidingen bouw recreatieschutsluis

Deze weken wordt begonnen met de voorbereiding voor de bouw van de recreatieschutsluis. Deze wordt gebouwd in de huidige primaire kering tussen de Onderdijkse Waard en het nieuwe buitendijkse Reevediep.

In de toekomst kunnen recreatieboten vanaf de IJssel het Reevediep opvaren om vervolgens via de recreatieschutsluis verder te varen en vice versa. Het gedeelte van de vaargeul Reevediep in de Onderdijkse Waard wordt op dit moment gegraven. Ook nabij de Nieuwendijkse brug wordt op dit moment al gewerkt aan de vaargeul. Op dit moment heeft de Raad van State besloten dat nog niet mag worden doorgevaren naar het Drontermeer. Het projectteam gaat een procedure opstarten om doorvaren vanaf 2019 naar het Drontermeer en verder mogelijk te maken.

IJsseldelta programma Voorbereidingen bouw recreatieschutsluis