Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
keteldiep

Start werkzaamheden Keteldiep

De onderhoudswerkzaamheden aan het Keteldiep zijn inmiddels gestart. Het gaat hierbij om de sanering van de beneden IJssel. Uit de diverse uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat er sprake is van waterbodemverontreiniging.

In 2005 is de 1e fase van de sanering uitgevoerd en is er baggerwerk uitgevoerd. Daarnaast is naar voren gekomen dat een saneringsplan opgesteld dient te worden ten behoeve van de tweede fase van sanering ter plaatse van de Beneden IJssel en dat deze dient aan te vangen in 2015. De onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels gestart. De Combinatie BAM Infra / Van den Herik Twentekanalen en IJsseldelta voert deze werkzaamheden uit. Het vervuilde baggerslip wordt afgevoerd naar IJsseloog. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

IJsseldelta programma Start werkzaamheden Keteldiep