Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
keersluis_drontermeer_04

Start werkzaamheden keersluizen Drontermeer

Deze week wordt een begin gemaakt met de keersluizen in het Drontermeer. De sluizen worden gerealiseerd nabij het eiland Reve. De afgelopen maanden zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het baggeren van het Drontermeer ter plaatse van de bouwlocatie.

De bouw van de keersluizen wordt gefaseerd uitgevoerd. Isala Delta start met het realiseren van de westzijde van de keersluis. Daar worden zo’n 56 betonnen palen aangebracht. Dit duurt ongeveer twee weken. Vervolgens worden stalen damwanden geplaatst voor de bouwkuipen. Nadat de bouwkuipen ontgraven zijn, wordt onderwaterbeton gestort. Vanaf juli wordt begonnen met de afbouw van deze zijde van de sluis. In december is de westzijde van de keersluis gereed en wordt gestart met de oostzijde. Eind 2017 is de sluis gereed.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, geldt voor scheepvaart een beperking van de doorvaartbreedte. Dit wordt ter plaatse met bebording en betonning aangegeven.

IJsseldelta programma Start werkzaamheden keersluizen Drontermeer