Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
20170330ijsseldelta-2

Startsein aanleg Reevesluis

Door het Reevediep (de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer) wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van de vier maatregelen.

In de oorspronkelijke plannen zou de Reevesluis als keersluis worden uitgevoerd. In de nieuwe plannen wordt deze uitgevoerd als schutsluis. Vorig jaar was al gestart met de bouw. Vanwege de nieuwe plannen is de bouw voor enige tijd stilgelegd. Naar verwachting wordt het werk in november van dit jaar hervat.

Ten opzichte van de eerdere plannen verandert er weinig. Over de sluis komt een extra fietsverbinding vanaf de Drontermeerdijk in de richting van Kampen en andersom. Nabij de sluis komen wachtsteigers voor beroeps- en recreatievaart, die bedoeld zijn om kort aan te leggen tot de schepen de sluis in kunnen varen. Vanaf de wachtsteigers komt een verbinding naar de kant, die vooral bedoeld is voor de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Er komt een kano pad langs de sluis, waarmee kanoërs buiten openingstijden de sluis kunnen passeren.

Om de Reevesluis te mogen realiseren is een projectplan Waterwet en een vergunning rondom de wet Natuurbescherming nodig. Beide stukken liggen vanaf 28 juni 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Dronten en het provinciehuis van Flevoland in Lelystad. De stukken en overige informatie over het project zijn ook te vinden op onze website. Belanghebbenden kunnen hier tot 9 augustus 2017 op reageren.

IJsseldelta programma Startsein aanleg Reevesluis