Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht
rijkswaterstaat_logo_nieuwsbrief

Stroomlijn: Inloopavond in Wilsum

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied tegen overstromingen. Ook in de uiterwaarden langs de IJssel is het nodig om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te bevorderen door een deel van de begroeiing te verwijderen. Om de bewoners te informeren over de geplande werkzaamheden in de omgeving van Wilsum organiseert de aannemerscombinatie Courant op dinsdag 10 november een informatieavond.

Op deze avond krijgen geïnteresseerden informatie over de geplande werkzaamheden en kunnen er vragen gesteld worden aan de betrokken medewerkers van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Courant.

Datum : dinsdag 10 november 2015

Locatie : Verenigingsgebouw, Westenbergstraat 1, Wilsum
Tijd : Inloop om 19.00 uur, start 19.15 uur, einde 20:30 uur.

Programma Stroomlijn en Courant

Combinatie Courant voert in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de begroeiing in de uiterwaarden van de IJssel. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Waar het water het hardst door de uiterwaarden stroomt, vormen bomen en struiken de grootste belemmering. Daarom gaan we de begroeiing op deze plekken verwijderen. Hierbij wordt zorgvuldig omgegaan met beschermde dieren en planten zoals bevers, broedvogels, monumentale bomen en beschermde heggen. Het onderhoud langs de IJssel vinden gefaseerd plaats tussen het najaar van 2015 en eind 2016.

Samenwerken aan hoogwaterveiligheid

Programma Stroomlijn levert samen met andere programma’s van Rijkswaterstaat, zoals Ruimte voor de Rivier, een belangrijke bijdrage aan het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Want het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Dit betekent dat we blijvend moeten werken aan bescherming tegen hoogwater.

IJsseldelta programma Stroomlijn: Inloopavond in Wilsum