Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
fs236294

Archeologie

Het project ‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat is aanleiding voor diverse archeologische onderzoeken, niet alleen op land maar ook onder water. Er zijn bij archeologisch onderzoek in Kampen twee zeer interessante vondsten gedaan.

IJsselkogge
In oktober 2012 is de meest opzienbarende vondst van dit project onderzocht. Een omvangrijk en zeer goed bewaard gebleven wrak van een vijftiende-eeuwse IJsselkogge.
Het werd gevonden tijdens de zomerbedverlaging midden in de IJssel tegenover de Nieuwe Buitenhaven in Kampen.

Dit was wereldnieuws. Nog nooit eerder werd er in Nederland een zo complete Kogge gevonden. Het wrak heeft een lengte van 20 meter en een breedte van 8 meter. De IJsselkogge werd op 10 februari 2016 succesvol gelicht en staat op dit moment te drogen/conserveren in een speciale locatie in Lelystad.

Bij het wrak van de IJsselkogge lagen twee andere schepen: een rivieraak en een punter. Omdat er geen lading aan boord was, lijkt het erop dat de afzinking is verlopen volgens een plan. Vermoedelijk is dit gebeurd om een van de geulen van de IJssel in de delta af te dammen of te versmallen. Mogelijk werd de haven hiermee afgeschermd tegen de stroming. Waarschijnlijk was de afzinking nodig in verband met de verzanding van de IJssel, die de haven en de toegang tot en van Kampen teisterde. Wat ook de reden is geweest, de opzettelijke plaatsing van de schepen op de bodem van de IJssel was een staaltje van Middeleeuws watermanagement.

Er zijn vele onderzoeken gedaan rondom de IJsselkogge. Bent u hierin geïnteresseerd? Klik dan hier.

De oudste hut
Een andere unieke vondst is de “oudste hut” van Nederland. Even ten oosten van de viaducten van de Hanzelijn en de N50, in het Reevediep. De vindplaats is een restant van meerdere jachtkampen uit de Midden-Steentijd. Dat is tussen 7000 en 5000 jaar voor Christus. Hier werden resten van palen en constructiemateriaal voor een hut gevonden. Daarmee is aangetoond dat de oudste vorm van “vaste plek” bewoning eerder is begonnen, dan tot nu toe werd aangenomen. Deze vondst heeft het denken over wonen en leven in die tijd veranderd.

In de zomer van 2016 werden hier ruim 26.500 stuks vuursteen geteld. Deze stukken vuursteen bestaan zowel uit kleine splinters die bij de vuursteen bewerking afgeslagen worden als uit werktuigen zoals klingen. Naast de vuursteenbewerking heeft men ook tijdelijk gebivakkeerd op deze locatie. De sporen daarvan bestaan vooral uit de meer dan 50 gevonden haardplaatsen. Deze kuilen vallen goed op door hun donkere kleur, van de houtskoolresten. Naast een grote hoeveelheid houtskool zijn er in de haardkuilen hazelnootdoppen gevonden, die op het vuur gepoft zijn.

Boeken
In de boeken “Mesolithische kampen onder de oever van het Reevediep” en “Steentijdvindplaatsen en nieuwetijdse waterwerken in Kampen” worden de archeologische vondsten uitgebreid beschreven.

Afbeeldingen