Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Achtergronden

Partners
Natuurmonumenten is hoofdaanvrager voor dit LIFE+ project. De provincie Overijssel is mede-aanvrager.

Cofinanciers
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)
Gemeente Kampen
Waterschap Groot Salland

Financiering
De totale kosten bedragen ruim 2,2 miljoen euro. Daarvan dekt de LIFE+ subsidie (projectnummer LIFE13NAT/NL/000167) de helft. Rijkswaterstaat, gemeente Kampen en Waterschap Groot Salland nemen een deel van de kosten voor hun rekening. Provincie Overijssel en Natuurmonumenten betalen als aanvragers een forse eigen bijdrage.

Planning
Eind 2019 moet het project helemaal zijn afgerond.