Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Nieuwsbrief Roerdomp in het Riet

De nieuwsbrief voor het project Roerdomp in het riet – A better LIFE for Bittern verschijnt onder verantwoording van Natuurmonumenten en de provincie Overijssel.

Vanuit het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta werken we aan een groter en beter leefgebied voor de vogelsoorten Roerdomp en grote Karekiet. Hiervoor is het 40 hectare nieuw rietmoeras aangelegd bij het Drontermeer. Natuurmonumenten werkt aan het herstel van rietmoeras aan het Zwarte Water. Dit is één gezamenlijk project met de naam Roerdomp in het Riet. Onlangs is een nieuwe nieuwsbrief verschenen over de voortgang van dit project.
De nieuwsbrief wordt verspreid onder omwonenden en andere belangstellenden en komt enkele malen uit gedurende het project. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Natuurmonumenten via e.metz@natuurmonumenten.nl

Downloads

Afbeeldingen